Faz Elektrik olarak amacımız, müşteri istek ve beklentilerini karşılayacak kalitede motor, sürücü ve fan üreterek satışlarımızı arttırmak, Türkiye’de ilk ve öncü olma misyonumuzu sürdürmek ve yurt dışında da markamızı daha da büyütmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için; 

Teknolojideki yeniliklere uygun olarak hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek, 

Çevre konusunda, yasal gerekler başta olmak üzere, tüm müşteri ve etkileşimde bulunduğumuz kuruluşların gereklerini yerine getirmek, tüm faaliyetlerimizde çevreye olası olumsuz etkileri en aza indirmek ve bu faaliyetler sırasında ise iç çalışanların sağlığını ve güvenliğini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almak, 

Sürekli eğitim ile kalite bilinci ve ekip anlayışını pekiştirmek, çalışanların bilgi seviyelerini artırarak, sürekli gelişimlerini sağlamak,

Maliyetlerimizi düşürerek, verimliliğimizi arttırmak, 

Yasal ve mevzuat şartları da dahil olmak üzere; müşteri şartlarının yerine getirilmesini sağlamak,

Ürün, hizmet ve proseslerimiz ile birlikte, Kalite Yönetim Sistemimizi gözden geçirerek iyileştirmek ve sürekli geliştirmek,

Tedarikçilerimizin kalite yönetim sistemlerinin geliştirilebilmesi ve etkinliğinin devamlılığının sağlanması için, karşılıklı faydaya dayalı ilişkileri sürdürmek temel hedeflerimizdir.

Kalite Politikası :

Faz Elektrik Motor Makina San. ve Tic. A.Ş olarak amacımız sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunarak, ana faaliyet alanımız olan; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamaları ile tahrik motorları ve kontrol üniteleri için müşteri istek ve beklentilerini karşılayacak kalitede AC/DC motor ve fan üreterek satışlarımızı arttırmak, Türkiye’de en iyi olmak ve Dünya çapında ise markaya dönüşmektir.  

Bu amacı gerçekleştirmek için;

·         Teknolojideki yeniliklere uygun olarak hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek.

·         Çevre konusunda, yasal gerekler başta olmak üzere, tüm müşteri ve etkileşimde bulunduğumuz kuruluşların gereklerini yerine getirmek, tüm faaliyetlerimizde çevreye olası olumsuz etkileri en aza indirmek ve bu faaliyetler sırasında ise iç çalışanların sağlığını ve güvenliğini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almaktır.

·         Sürekli eğitim ile kalite bilinci ve ekip anlayışını pekiştirmek, çalışanların bilgi seviyelerini artırarak, sürekli gelişimlerini sağlamak.

·         Maliyetlerimizi düşürerek, verimliliğimizi arttırmak.

·         Yasal ve mevzuat şartları da dahil olmak üzere; müşteri şartlarının yerine getirilmesini sağlamak.

·         Ürün, hizmet ve proseslerimiz ile birlikte, Kalite Yönetim Sistemimizi gözden geçirerek iyileştirmek ve sürekli geliştirmek.

·         Tedarikçilerimizin kalite yönetim sistemlerinin geliştirilebilmesi ve etkinliğinin devamlılığının sağlanması için, karşılıklı faydaya dayalı ilişkileri sürdürmek temel hedeflerimizdir.

Amaç ve hedeflerimizi yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.

Çevre Politikası :

Faz Elektrik Motor Makina San. ve Tic. A.Ş. olarak amacımız, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunarak, ana faaliyet alanımız olan; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamaları ile tahrik motorları ve kontrol üniteleri için müşteri istek ve beklentilerini karşılayacak kalitede AC/DC motor ve fan imalatı da dahil olmak üzere tüm faaliyetlerimizde çevreye olası olumsuz etkileri en aza indirmektir.

Bunun için;

·         Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve diğer paydaşlarımızın çevre konusunda bilinçlenmesini sağlamak,

·         Çevre konusunda, yasal gerekler başta olmak üzere, tüm müşteri ve etkileşimde bulunduğumuz kuruluşların gereklerini yerine getirmek,

·         Doğal kaynakların korunmasını sağlamak ve kullanılan elektrik, su, doğalgaz gibi kaynakların kullanım miktarlarının belirlenmesini ve teknolojik yeniliklerden de faydalanarak ileriki yıllarda planlı bir şekilde azaltılmasını sağlamak için hedef konmasını sağlamak,

·         Kirlenmeyi önlemeyi esas alarak, faaliyetler sonucunda ortaya çıkabilecek teneke, plastik, ambalaj ve tehlikeli kimyasal atıkların asgari miktarda olmasını ve çevresine zararlı hiçbir atığın kontrolsüz bırakılmamasını sağlamak, atıkların miktarlarını azaltmak ve geri kazanmak,

Çevre güvenliğine yönelik acil durum müdahale planının oluşturulmasını, gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurulmasını sağlamak, revize etmek, planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak,

Mevcut sistemimizi sürekli iyileştirip hammade, ürün ve proseslerimizin çevreye olan etkilerini en aza indirmek için çalışmaktır.

Amaç ve hedeflerimizi yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.

129/21 Sok. No: 4 Evka 3 Mahallesi 35050 Bornova Izmir / TURKEY
+90 232 478 18 98 (PBX) Fax: +90 232 478 17 75 - 478 18 13
Arama Ekranını Kapat