Faz ailesi olarak başarımızın çalışanlarımızın başarısı olduğunun bilincindeyiz. Bunun karşılığı olarak, çalışanlarımızı her zaman farklı etkinliklerle desteklemeye çalışıyoruz. Gençlerin eğitimine ise özel önem veriyoruz.

Faz Elektrik olarak nitelikli personellerle hedeflerimize yürüyoruz. Bunu sağlamak için de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. 1986 yılından bu yana, hem firmamızın hem de sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye çalışan yetiştirmek amacıyla kurduğumuz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı "Çıraklık Okulu" ile gençlerimizin eğitimini destekliyor ve üç yıllık eğitimden sonra da onlara iş olanakları sunuyoruz.

129/21 Sok. No: 4 Evka 3 Mahallesi 35050 Bornova Izmir / TURKEY
+90 232 478 18 98 (PBX) Fax: +90 232 478 17 75 - 478 18 13
Arama Ekranını Kapat